Facebook Canvas, czyli pełnoekranowe, interaktywne reklamy emitowane użytkownikom Facebooka na urządzeniach mobilnych, został udostępniony w lutym b.r. i spotkał się z dużym zainteresowaniem reklamodawców, dając im szerokie możliwości prezentowania oferty firmy, opowiadania historii marki itp. Jako, iż od początku format ten wywołał wśród odbiorców wysoki poziom zaangażowania, Facebook wprowadził do Kanwy nowe funkcje.

Do tej pory reklama Kanwa mogła być optymalizowana pod kątem kierowania użytkowników na stronę zewnętrzną lub zwiększenia liczby konwersji. Obecnie możliwe jest również wybranie innych celów kampanii wykorzystujących ten format reklamowy, np. zwiększenie rozpoznawalności marki, czy promowania wideo itp.

Ponadto niedawno Facebook wprowadził nowy sposób mierzenia efektywności kanwy, pozwalając marketerom uzyskiwać dane dotyczące poszczególnych elementów (zdjęcia, wideo, przyciski itp.) wykorzystanych w ramach kreacji.

Facebook zapowiedział również, iż pracuje nad ułatwieniem procesu kreacji kanwy, udostępniając reklamodawcom szablony do ich tworzenia. Zgodnie z informacją podana oficjalnie na Facebook Business nowe narzędzie ma być dostępne w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Facebook Canvas_image for Catvertiser blog post

Źródło: https://www.facebook.com/business/news/facebook-canvas-updates

Celem Facebooka jest, by format ten angażował odbiorców reklamy w jeszcze większym stopniu – choćby dzięki materiałom wideo 360, które również będą mogły być wykorzystane w ramach kanwy. Format Facebook Canvas umożliwia również linkowanie obrazków, czy przycisków wykorzystanych w kreacji i kierowanie odbiorców reklamy nie tylko na stronę zewnętrzną, ale np. do kolejnej kanwy. Firmom da to możliwość opowiadania dłuższych i bardziej angażujących historii swojej marki, przedstawienia większej liczby korzyści, cech promowanego produktu, czy usługi bez konieczności przechodzenia na stronę internetową marki, ale angażując użytkowników. Czy już wprowadzone zmiany oraz zapowiedź kolejnych skłonią marki do częstszego wykorzystywania tego formatu?